MAŁA PEREŁKA

Mała perełka germanu (mówimy przykładowo o germanie, choć może się to odnosić w równym stopniu do krzemu) w połowie typu „p” i w połowie typu ,,n” nazywana jest złączem p-n. W obszarze pół­przewodnika typu ,,n” jest, jak wiemy, dużo swobodnych elektronów; elektrony te przemieszczają się (używa się terminu: dyfundują) po­przez granicę obu obszarów do wnętrza obszaru „p”. W podobny spo­sób dziury dyfundują z obszaru „p” do wnętrza obszaru „n”. W rezulta­cie tego procesu, który jest znacznie bardziej złożony, aniżeli wynikało­by z tego nader uproszczonego opisu, po obu stronach owej granicy 1 pomiędzy oboma obszarami półprzewodnika, po obu stronach właściwe­go złącza tworzą się warstewki ładunków elektrycznych.

Hej! Mam na imię Marcelina i zajmuje się techniką. Dlatego chciałabym podzielić się z Wami wiedzą, którą posiadam. Od wielu lat pomagam różnym osobom, dlatego pomyślałam, że podzielę się też tym z Wami!
© Wszelkie prawa zastrzeżone