NOŚNIKI PRĄDU

Ponieważ i elektrony, i dziury związane są z ładunkami elektrycznymi, mówimy o nich jako o „nośnikach” prądu elektrycznego. Te nośniki, które w dawnym półprzewodniku przeważają, nazywamy „większościo­wymi” (a więc będą nimi w półprzewodniku typu ,,n” — elektrony, w półprzewodniku typu ,,p” — dziury), te zaś, których liczba w pół­przewodniku jest mniejsza — „mniejszościowymi”. (W typie „n” mniej­szościowymi nośnikami są-dziury, w typie „p” — elektrony). Popatrzmy teraz, co się stanie, jeśli przyłączymy do zacisków baterii półprzewodnik typu ,,n”. Oczywiście elektrony będą się przemieszczać ku dodatniemu zaciskowi baterii — w obwodzie popłynie prąd ele­ktryczny. Zastąpmy teraz w tym obwodzie półprzewodnik typu „n” półprzewodnikiem typu „p”.

Hej! Mam na imię Marcelina i zajmuje się techniką. Dlatego chciałabym podzielić się z Wami wiedzą, którą posiadam. Od wielu lat pomagam różnym osobom, dlatego pomyślałam, że podzielę się też tym z Wami!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)