PRZYCIĄGANIE DZIUR

Można teraz oczekiwać przyciągania dziur przez ujemny zacisk baterii (zgodnie ze znaną zasadą głoszącą, że „ła­dunki elektryczne o jednakowym znaku odpychają się, o znaku prze­ciwnym — przyciągają”), a zatem przepływu prądu elektrycznego. Wiadomo jednak, że prąd elektryczny związany jest z przemieszczaniem się elektronów, nie zaś z przesuwaniem się dziur. W istocie rzecz przed­stawia się tak, jak gdyby ktoś zasypywał dziurę, używając do tego ma­teriału uzyskanego z innego miejsca, gdzie w rezultacie powstaje następna dziura. W każdym razie i przez ten półprzewodnik, pod wpływem przy­łączonej baterii, płynie prąd elektryczny.

Hej! Mam na imię Marcelina i zajmuje się techniką. Dlatego chciałabym podzielić się z Wami wiedzą, którą posiadam. Od wielu lat pomagam różnym osobom, dlatego pomyślałam, że podzielę się też tym z Wami!
© Wszelkie prawa zastrzeżone